Matching Grant Projekti Namibiassa #686454

Asutusta tällä lounais-Afrikan alueella on ollut jo n. 30.000 vuotta sitten. Sillä on pitkä historia ennen kuin eurooppalaiset tulivat alueelle 1400-luvun lopulla.

Namibia oli 1800-luvun lopulla Saksan siirtomaa, joka ensimmäisen maailmansodan aikana siirtyi EteläAfrikan hallintoon. Englanti hallitsi aluetta toiseen maailmansotaan saakka, jonka jälkeen se liitettiin Etelä-Afrikan maakunnaksi. YK tuli kuvaan mukaan alueellisine suunitelmineen 1989 ja Martti Ahtisaaren (YK) valvonnassa vuonna 1990 Nabibia itsenäistyi Namibian tasavallaksi.

Projektin tarkoituksena on tehostaa ja laadullisesti parantaa opetusta Martti Ahtisaari- peruskoulussa Namibian pääkaupungin Windhoekin esikaupungissa Kataturassa. Koulun nimi oli alunperin Wanaheda Primary School, minka nimessä on kaksi kirjainta kustakin neljästä heimon nimestä: Owambo, Nama, Herero ja Damara. Vuonna 1997 Suomen OAJ halusi nimetä koulun Martti Ahtisaaren mukaan ja ehdotus toteutui. Koululla on myös ystävyyskoulu Suomessa: Oulunsuun peruskoulu. Koulussa on 1500 oppilasta ja 50 opettajaa ja muuta henkilökuntaa. Opetuskielenä on englanti ja kun lapsilla on useita erilaisia äidinkieliä, alussa oppilaiden kielitaito on vaatimaton.

Projekti ostaa oppimateriaalia ja kehittää opetusmenetelmiä ja se kestää 3 vuotta, vuodet 2009-2011.

Jotta lasten vanhemmat paremmin ymmärtäisivät koulunkäynnin merkityksen, projektin puitteissa kehitetään myös yhteistyötä koulun ja lasten vanhempien välillä.

RC Winhoek toimii isäntäklubina ja satsaa projektiin 100 $. Muut klubit ovat Suomesta RC Pasilan johdolla, joka antaa projektiin 4000 $, RC Pohjeois-Helsinki 1000 $ ja RC Herttoniemi 1000 $. Kun piiri 1420 antaa 2000 $ ja TRF 5000 $, koko projektin saama rahoitus on 13.100 $. The Rotary Foundation on ottanut hakemuksen vastaan 11.11.2008 ja antanut sille numeron.

Ohessa muutama kuvia Widhoekista ja Kataturasta.

Pasilan RK:n raportti projektista 23.6.2010