Yleistä

Rotaryjärjestö perustettiin vuonna 1905 USA:ssa. Suomessa rotarytoiminta alkoi kun Helsingin Rotaryklubi perustettiin 26.1.1927. Klubi on kaksikielinen, suomen ja ruotsin ollessa virallisia kieliä.

Lyhyt "yhden sivun" historia Rotaryliikkeestä löytyy englanniksi osoitteesta

https://www.rotary.org/en/about-rotary/history

Rotaryorganisationen grundades år 1905 i USA. I Finland började aktiviteten i och med att Helsingfors Rotaryklubb grundades den 26 januari 1927. Klubben är tvåspråkig med finska och svenska som officiella språk.

En kort historia om Rotary finns i addressen:

https://www.rotary.org/en/about-rotary/history

The Rotary organization was established in Chicago USA on 1905. In Finland the Rotary organization started when the Rotary Club of Helsinki was founded on 26th of January 1927. The Club is bilingual, Finnish and Swedish being official languages. But every rotarian of the Club speaks fluent English and our international guests are very welcome to visit the Club.

A short "one page" history about Rotary can be found in the address:

https://www.rotary.org/en/about-rotary/history

 

Tärkeitä tiedotteita jäsenistölle