Rotaryn käyttämiä lyhenteitä

Erityisesti uudet jäsenet joutuvat usein ihmettelemään rotarijärhjestössä esiin tulevia kirjainlyhenteitä. Seuraavaan listaan on yritetty koota joitakin useimmin esiin tulevia.

AG "Assistant Governor" apulaisgovernori piirissä
AM "Active Member" klubin varsinainen, aktiivi jäsen
Charter-jäsen klubin perustajajäsen
Charter-klubi uuden klubin kummiklubi
COL "Council on Legistlation" RI:n sääntövaltuuskunta, lainsäädäntöelin
DG "District Governor" piirigovernor
DG Nominee seuraavan rotaryvuoden nimitetty governor
DG Elect sitä seuraavan vuoden ehdokkaaksi valittu governor
GSE "Group Study Exhange" Piirin 6-10 nuoren ammattilaisen (ei rotari) ryhmävaihto kuukauden ulkomaanvierailua varten, vetäjänä arvostettu rotary
HM "Honorary Member" klubin kunniajäsen
HYLA ei koske kaikkia rotareita, ks. linkki
IC "Inter City meeting" joidenkin klubien yhteiskokous
Inner Wheel rotarien puolisoiden järjestö
IPDG "Immediate Past District Governor" viime rotaryvuoden DG
PDG "Past District Governor" piirigovernorina joskus toiminut henkilö
PHF "Paul Harris Fellow" arvo, joka voidaan ostaa RF:ltä ansioituneelle rotarille
PETS "Presidents-elect Training Seminar" piirin klubien seuraavan vuoden presidenttien valmennusseminaari
RC "Rotary Club" rotariklubi
RCP "Rotary Code of Polices" sääntötiivistelma RI:n keskushallituksen menettelytavoista
RF "Rotary Foundation" rotarysäätiö
RI "Rotary International" kansainvälinen rotaryjärjestö
RI President kansainvälisen r-järjetön ylin luotamushenkilö, presidentti
RIB"RI Bylaws" RI:n säännöt
RIC "Rotary International Constitution" RI:n järjestysmuoto
RYLA "Rotary Youth Leadership Avards" johtajuuden kehittämistä nuorille kyvyille
SR Suomen Rotary- järjestö
SRCC "Standard Rotary Club Constitution" rotaryklubin järjestysmuoto

 

Ehdotuksia listan laajentamiseksi voi tehdä web-masterille