N e l j ä n  k y s y m y k s e n  k o e

Jokainen joutuu elämässään tekemään ratkaisuja, joko työelämässään tai yksityisesti. Liian usein tänä päivänä ratkaisuja tehdessämme ajattelemme ratkaisun kohteena olevaa ongelmaa vain yhdestä suunnasta: Miten tämä hyödyttää minua tai minun taustaorganisaatiotani. Rotareille on annettu mahdollisuus pohtia päätöksentekoon liittyviä arvoja ja omia asenteitaan tunnetulla neljän kysymyksen kokeella (Four way test). Kokeen isä on rotaryvuoden 1954-1955 RI:n presidentti Herbert J. Tayloria, joka luovutti silloin omistamiensa kysymysten tekijänoikeudet RI:lle.

Nämä rotariuteen keskeisenä kuuluvat neljä kysymystä ovat suomennettuina seuraavat:
1. Onko tämä totta?
2. Onko tämä reilua kaikia asianosaisia kohtaan?
3. Luoko tämä hyvää tahtoa ja parempaa ystävyyttä?
4. Hyödyttääkö tämä kaikkia asianosaisia?

Tekee mieli sanoa, että jokaisen Rotaryn velvollisuus on pitää nämä kysymykset mielessään ja hakea niihin myös mielessään vastauksia silloin, kun päätöksen teko on syystä tai toisesta erityisen vaikeaa.

Klubimmme jäsen Jouko Koskinen näkee kysymysten pohjalla olevan Rotaryn perusarvot, jotka voidaan kiteyttää seuraaviin sanoihin:
1. Totuus
2. Oikeudenmukaisuus
3. Hyvä tahto ja ystävyys
4. Yhteinen etu