Itämerihaaste

Herttoniemen Rotaryklubi on ottanut 18.1.2012 vastaan Itämerihaasteen.

Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien Mikko Pukkisen ja Jussi Pajusen aloitteesta liikkeelle lähtenyt prosessi. Kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma julkistettiin 2007, ja samalla käynnistettiin Itämerihaastekampanja. Tavoittena on parantaa Itämeren tilaa lakisääteisten toimien lisäksi ylimääräisillä ja vapaaehtoisilla käytännön toimenpiteillä, sekä vaikuttaa vesien tilaan omalla toiminnalla, ja myös kannustaa muita vastaavaan sitoutumiseen.

Itämerihaasteen on ottanut vastaan noin 170 tahoa, joiden joukossa on kuntia, yrityksiä, yhdistyksiä, valtion laitoksia, oppilaitoksia, jne. Haasteen vastaanottaminen edellyttää oman toimenpideohjelman laatimista ja julkistamista.

Klubimme Itämerihaaste-yhteyshenkilö, FT Erkki Ilus, on koulutukseltaan meribiologi ja Säteilyturvakeskuksesta hiljattain eläkkeelle siirtynyt johtava asiantuntija. Työuransa aikana hän osallistui Itämeren radioaktiivisuusvalvontaan Itämeren Suojelukomission HELCOM MORS asiantuntijaryhmän jäsenenä, sekä Suomen ydinvoimalaitosten lämminvesi- ja radioaktiivisten aineiden päästöjen vaikutusten tutkimiseen ja valvontaan pohjoisen Itämeren rannikko-olosuhteissa, josta aiheesta hän myös väitteli tohtoriksi v. 2009.

Herttoniemen Rotaryklubin toimenpideohjelma Itämeren hyväksi

1.   FT Erkki Ilus on rotarypiiri 1420:n klubien käytettävissä, kun klubit suunnittelevat viikko-ohjelmiinsa esitelmiä tai alustuksia tietoisuuden lisäämiseksi Itämeren tilasta ja suojelusta. Itämeren tilaa ja suojelua käsittelevien aiheiden lisäksi hän luennoi pyydettäessä myös meriradioekologiasta, Itämeren radioaktiivisuusvalvonnasta sekä ydinvoimalaitosten aiheuttamien lämminvesi- ja radioaktiivisten aineiden päästöjen vaikutuksista.

2.   Herttoniemen Rotaryklubi ylläpitää aktiivisesti jäsentensä tietoisuutta Itämeren tilasta ja suojelusta sisällyttämällä viikko-ohjelmaansa vähintään kerran vuodessa Itämeri-teemaan liittyvän tilaisuuden.