Viirikokoelma

Klubille on vuosien varrella karttunut laaja viirikokoelma, jonka esilläpito ainakin nykyisissä tiloissa on täysin mahdotonta. Kokoelma käsittää 334 ulkolaista ja 41 kotimaista klubiviiriä eli standaaria. Viirejä kertyy tunnetusti, kun jäsen käy viirin kanssa vieraassa klubissa paikkaamassa sekä omassa klubissa käyneiltä vierailta.

Erkki Ilus on vuodesta 2010 toiminut viirimestarina.