Viirikokoelma

Klubille on vuosien varrella karttunut laaja viirikokoelma, jonka esilläpito ainakin nykyisissä tiloissa on täysin mahdotonta. Kokoelma käsittää 334 ulkolaista ja 41 kotimaista klubiviiriä eli standaaria. Viirejä kertyy tunnetusti, kun jäsen käy viirin kanssa vieraassa klubissa paikkaamassa sekä omassa klubissa käyneiltä vierailta.

Erkki Ilus on vuodesta 2010 toiminut viirimestarina.

MS Excel -tiedostoHKRn+suom_viirit.xlsx (12 kB)
Luettelo kotimaisista viireistä. Päivitetty 20.9.2016
MS Excel -tiedostoHRKn+ulkom_viirit.xlsx (103 kB)
Luettelo ulkomaisista viireistä. Päivitetty 21.11.2017