Klubin "Missio"

1. Toiminta-ajatus

Herttoniemi - Hertonäs Rotryklubi noudattaa rotariliikkeen perusarvoja ja palvelee:

 • toimialueensa yhteiskuntaa -- liike-elämää, kulttuuria ja väestöä -- vaalimalla eettisiä elämänarvoja ja erityisesti työelämän moraalia sekä tukemalla valikoituja alueellisia kehityprojekteja ja
 • jäseniänsä avartamalla yhteiskunnalista näkemystä sekä edistämällä henkistä kasvua.

2. Visio eli tulevaisuuden tavoite

 • Olemme vireä, hyvin toimiva ja näkyvä yhteisö, joka vaikuttaa epäpoliittisesti alueemme yhteiskunnalliseen kehittämiseen sekä liike-elämän että kulttuurin sektoreilla.
 • Olemme klubiyhteisö, jolla on nykyaikaisen järjestön imago.
 • Toimimme paikallisista lähtökohdista omaehtoisesti ottaen huomioon nykyaikaisen yhteiskunnan.
 • Olemme yhteenkuuluvuutta edistävä toveri- ja ystävyysklubi, joka ympäristöön suuntautuvan toiminnan avulla lujittaa keskinäisiä suhteita ja muodostaa sosiaalisesti hyvän tukiryhmän ja toimii ammatillisena keskusteluforumina.
 • Tarjoamme työpaineita keventävän vaihtoehdon itseään kehittäville ihmisille.  

3. Perusarvot

 • AVOIMUUS  JA  REHELLISYYS
 • RAKENTAVA  KRIITTISYYS
 • KEHITYSHAKUISUUS
 • NYKYAIKAISUUS
 • ULOSPÄINSUUNTAUTUVUUS 

4. Perusstrategia

Kehitämme rotariliikkeen perusajatusten puitteissa paikallisen, omaehtoisen ja edistyksellisen toimintamallin, jolla voidaan varmistaa klubin toiminnan jatkuvuus ja elävä yhteys elinkeino- ja kulttuurielämään. Haluamme erottautua konservatiivisesta rotarinäkemyksestä ja keskittyä resurssiemme mukaisesti.

5. Strategiset keinot

5.1 Säännöt

Pyritään tulkitsemaan sääntöjä käytännönläheisesti itsenäisesti harkiten ja sopeuttamaan toiminta nykyaikaiseen yhteiskuntaan ja välttämään tarpeetonta byrokratiaa.

5.2 Jäsenistö

Tavoitteena on ensisijaisesti pysäyttää keski-iän kasvu ja sitten pyrkiä Suomen rotarien keski-iän tuntumaan. Klubi aktivoidaan ohjattuun jäsenhankintaan siten, että jäsenistö suurin piirtein edustaa alueen väestön sekä elinkeino- että kulttuurielämän rakenteita.

5.3 Läsnäolo ja toiminnan laatu

Läsnäoloa ei pidetä itsetarkoituksena. Tavoitteeksi riittää rotarisääntöjen yleistavoitteen mukainen läsnäolovelvoite. Tavoitteen ylittämistä pidetään arvossa.  Tärkeintä on aktiivinen osallistuminen ja kannanotto klubikokouksissa esitettäviin asioihin. Lisätään keskustelevaa vuorovaikutusta.

5.4 Alueellisuus

Toiminnan kautta perehdytään oman toimialueen asioihin, otetaan niihin kantaa ja harkinnan mukaan pyritään vaikuttamaan niihin.

5.5 Kansainvälisyys

Osallistutaan kansainväliseen toimintaan pääosin RI:n kautta. Klubin suora kansainvälinen toiminta suunnataan Baltian maihin.

5.6 Toimintasuunnitelma

Vuosittaiset kokousohjelmat ja klubin tavoitteet suunnitellaan toteuttamaan klubin elämäntehtävää ja siten varmistetaan toiminnan pitkäjänteisyys.

5.7 Yhteistyö

Kehitetään yhteistoimintaa alueen rotariklubien ja muiden järjestöjen kuten Nuorkaup pakamari, IHTY ja Lionsklubit ja vastaavanlaiset organisaatiot.

Missio on hyväksytty klubikokouksessa 6.6.2000.
Tekstin on laatinut Jouko Koskinen.