Herttoniemi - Hertonäs Rotaryklubin 50-vuotishistoriikki - "Ratas pyörii Herttoniemen hengessä"

 

Herttoniemen Rotary-klubi on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan toiminta-alueensa elinvoimaisuuden kehittämiseen.  Klubi on osallistunut myös erilaisiin kansainvälisiin tukiprojektien toteuttamiseen. Sen lisäksi klubi aktivoi jäseniään ajankohtaisilla luennoilla ja tapahtumilla.

Herttoniemen Rotary-klubi täytti hiljattain 50 vuotta.  Tapausta juhlittiin lauantaina 16. lokakuuta 2010 Kulosaaren Casinolla, paikassa, jossa luovutettiin klubin perustamisasiakirja. Tilaisuudessa julkistettiin klubin juhlakirja: Ratas pyörii Herttoniemen hengessä.

Juhlakirjasta selviää, että Herttoniemen Klubin perustamisen avainhenkilöitä olivat piirikuvernööri Olli Heikinheimo sekä tehtailijat Matti Saurio ja Väinö Ansala. Silloisen Yhdyspankin Herttoniemen konttorin johtaja Mauri Leino teki mittavan työn perustamiseen tarvittavien 20 charter-jäsenen hankinnassa. Ansalasta tuli klubin ensimmäinen presidentti. Herttoniemen Rotary-klubin ensimmäinen viikkokokous pidettiin 8. päivä maaliskuuta 1960.

Klubi tukee ja kannustaa

Herttoniemen alue kasvoi perustamisen aikoihin voimakkaasti. Alueelle rakennettiin asuintaloja ja teollisuuslaitoksia. Sitä myöten Herttoniemen väkimäärä ja työpaikat lisääntyivät. Herttoniemen Rotary-klubi on ollut alusta alkaen mukana kehittämässä Herttoniemen alueen elinvoimaa. Klubissa syntyi muun muassa idea Itä-Helsingin teollisuusyhdistyksen perustamisesta. Herttoniemen Rotary-klubi vaikutti myös merkittävästi Itä-Helsingin kansalaisopiston ja musiikkiopiston perustamiseen.  Musiikkiopisto on edelleen läheinen yhteistyökumppani. Klubi on tukenut sitä oppilasstipendeillä ja osallistumalla joulukonserttien järjestämiseen.  Oppilaat ovat esiintyneet myös klubin omissa tilaisuuksissa.

Missiossaan Herttoniemen Rotary-klubi on asettanut tavoitteekseen palvella jäseniään avartamalla yhteiskunnallista näkemystä ja edistämällä henkistä kasvua. Tavoitteena on varmistaa elävä yhteys elinkeino- ja kulttuurielämään ja tarjota siten työpaineita keventävä vaihtoehto itseään kehittävälle ihmiselle. Rotarien aatemaailma perustuu totuuteen, oikeudenmukaisuuteen, hyvään tahtoon ja ystävyyteen sekä kaikkien osapuolten edun huomioonottamiseen.

Herttoniemen Rotary-klubi haluaa kantaa vastuuta laajemminkin. Yksi osa sitä on nuorisovaihto. Klubi tukee nuorien mahdollisuutta päästä vuodeksi vaihto-oppilaaksi ulkomaille ja vastavuoroisesti tukee ulkomailta Suomeen tulevia nuoria.  Rotarysäätiön opinto-ohjelmiin kuuluu myös opintoryhmien vaihto. Group Study Exchange-ohjelma mahdollistaa 4-5 hengen osallistujaryhmien neljästä kuuteen viikkoa kestävät ohjelmavaihdot.  Sen lisäksi klubi tukee johtamistaitojensa kehittämisestä kiinnostuneita nuoria Rotary Youth Leadership Awards eli RYLA-seminaariohjelmilla.

Herttoniemen Rotary-klubi on osallistunut aktiivisesti myös Rotaryjärjestön maailmanlaajuisien kampanjoiden toteuttamiseen. Siitä on esimerkkinä kampanja polion hävittämiseksi. Siihen Maailman rotaryjärjestöt osallistuivat yhdessä maailman terveysjärjestön WHO:n ja UNICEFin kanssa. Herttoniemen klubi osallistui menestykselliseen kampanjaan Suomen PolioPlus- toimikunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Herttoniemen Rotary-klubi tuki myös uudelleen itsenäistynyttä Viroa. Klubi perusti Auta Eestiä -työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää klubin auttamismahdollisuudet. Yhtenä sellaisena nähtiin Viron aapishanke. Vironkielinen aapinen kustannettiin yhdessä Suomalaisuuden Liiton ja eräiden muiden järjestöjen kanssa. Aapisesta otettiin 25 000 kappaleen painos, joka riitti Viron koulujen kahden lukuvuoden tarpeisiin. Aapinen luovutettiin Tallinnassa Viron opetusministeriössä 21.10.1992. Virossa luovutus herätti paljon myönteistä huomiota.  Viron koululaisia on tuettu myöhemminkin toimittamalla heille tietokoneita ja tukemalla opettajien täydennyskoulutusta.

Herttoniemen henki

Klubin yhteiset hankkeet loivat alusta alkaen lujan yhteishengen, jota voi luonnehtia ”Herttoniemen hengeksi”- hyväksi toveruudeksi. Se vaikuttaa myönteisesti muun muassa tiistaisin pidettävien, eri teemoja ja aiheita sisältävien klubi-iltojen osanottajien määrään, sekä osallistumisessa klubin yhteisiin hankkeisiin ja tapahtumiin. Koska Herttoniemen alueella oli paljon teollisuutta, klubin jäsenistö oli alussa insinööri- ja teollisuusjohtajavoittoista. Nykyisin jäsenet edustavat monia eri ammattialoja. Klubissa on nykyisin 51 jäsentä.

Rotary-klubit on mielletty perinteisesti herraklubeiksi, joihin naisilla ei ollut asiaa. Nykyisin tilanne on toinen. Rotary Internationaalin säännöt ovat jo pitkään sallineet naisjäsenyyden. Vuosituhannen vaihteen tienoilla hyväksyttiin naisjäsenyys myös Herttoniemen Rotary-klubissa. Aloitteen siitä teki klubin pitkäaikainen jäsen Jouko Koskinen. Naisjäsenyys hyväksyttiin lopullisesti elokuussa 2000. Naisten mukaantulo on vaikuttanut myönteisesti jäsenmäärään.  Herttoniemen Rotary-klubin ensimmäinen naispresidentti oli Leena Turunen. Hän johti kokouksia kaudella 2009 – 2010. Klubin nykyinen presidentti on Markku Paavola.

Herttoniemen Rotary-klubi ei halua eristäytyä viikkokokouksia keskenään pitäväksi suljetuksi sisäpiiriksi. Klubin jäsenten perheetkin tuntevat toiminnan ja voivat osallistua siihen. Vuosiohjelmiin kuuluu perheenjäseniä houkuttelevia tilaisuuksia. Niitä ovat muun muassa vierailut kiinnostaviin kohteisiin, kuten taidenäyttelyihin, taiteilijoiden ateljeihin, teattereihin ja konsertteihin. Klubi on tehnyt teatteri- ja oopperamatkoja on myös Tallinnaan.

Herttoniemen Rotary-klubin viirin eli standaarin on suunnitellut klubin perustamisjäseniin kuulunut akateemikko Ernst Mether-Borgström. Viirissä olevat kuusi liekkiä ilmentävät Herttoniemen alueen historiaan kuuluneita vainovalkeita, joilla varoitettiin alueen väistöä vihollisilta. Kuten edellä on todettu, valpas ajan ilmiöiden tarkkailu ja yhteisten etujen ajaminen ovat myös rotaryaatteen kulmakiviä. Klubin viirin heraldisen korjauksen teki myöhemmin klubin jäsen, teollinen muotoilija Mauno Honkanen. Hän on suunnitellut myös klubin myöntämät mitalin.

Yhteisissä tilaisuuksissa pyritään välttämään turhaa pönötystä. Siitä kertoo myös Herttoniemen Rotary-klubin Veljeslaulu, jossa todetaan: ”Pois kaikotkohon tärkeys, pois itsekkyys ja kauna. Ja hymyilyyn kun juontuu suu, niin harmit, huolet unhoittuu, saa kerkeäks´se kielen”.

Rauno Pentti